Doprava zdarma u objednávek nad 5.000 Kč.

Bio-Cor 10

„Bio-Cor 10“ je energetické a informační zařízení navržené tak, aby umožňovalo snižování stresu a vyvážení jemné energie uživatele, jakož i strukturování kapalin, tj. například vody. Přehrává všechny hudební soubory, včetně speciálně připravených hudebních souborů Chakra exportovaných ze softwaru Bio-Well, a vydává elektromagnetická pole extrémně nízké intenzity (0,0001 ÷ 0,6 µW / cm2) Extrémně vysoká frekvence (EHF) (40-43 GHz, 6,97-7,5) mm vlnová délka) s použitím speciálního vysílače „Bio-Cor“. Může být použit pro udržení wellness a rozvoj lepšího životního stylu.

16 175 Kč
Dostupnost: Dodání do týdne od objednávky
Bio-Cor 10

Detailní popis produktu

Jak Bio-Cor funguje?

Zjednodušeně řečeno je Bio-Cor kombinací hudby a frekvence. Speciální hudební soubor tvořený hrou sedmi tibetských mís je nahraný v Tibetu a upravený na základě vaší vlastní frekvence naměřené Bio-Wellem. Během 10ti minut se hudba postupně přeměňuje na léčivý zvuk. Dalších 7 hudebních souborů pro všech 7 čaker složil Kimba Arem z Colorada v USA, který v těchto skladbách využívá principu binaurálního efektu.

Binaurální údery nebo binaurální tóny jsou artefakty zpracování sluchu nebo zdánlivé zvuky způsobené specifickými fyzickými podněty. Tento efekt objevil v roce 1839 Heinrich Wilhelm Dove a dostal se do povědomí veřejnosti na konci 20. století. Princip fungování je, že tyto binaurální rytmy mohou pomoci navodit relaxaci, meditaci, kreativitu a další žádoucí duševní stavy. Účinek na mozkové vlny závisí na rozdílu ve frekvencích každého tónu: např. pokud v jednom uchu hraje 300Hz a 310Hz ve druhém, pak by binaurální úder měl mít frekvenci 10Hz.

Mozek vytváří fenomén, jehož výsledkem jsou nízkofrekvenční pulsace v amplitudě a zvukové lokalizaci vnímaného zvuku za předpokladu, že dva tóny na mírně odlišných frekvencích jsou prezentovány odděleně (do každého ucha jeden pomocí stereo sluchátek). Tón bušení bude vnímán jakoby se tyto dva tóny přirozeně smíchaly v mozku. Frekvence tónů musí být pod 1000Hz, aby byl úder patrný. Rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi musí být malý (menší nebo roven 30 Hz), aby se efekt projevil; jinak budou dva tóny slyšet odděleně a nebude vnímán žádný rytmus. Binaurální rytmy jsou předmětem zájmu především neurofyziologů, kteří zkoumají smysl pro sluch.